30

آگوست

پیش نیازهای درس کاربرد کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در عمران بهتر است دانشجویان بعد از گذراندن دروس تحلیل سازه ها و بارگذاری اقدام به اخذ این درس نمایند. در غیر این اینصورت خواهشمند است دانشجویان در طول ترم دروس بارگذاری، تحلیل سازه ، آیین نامه 2800 و مبحث 6 را مرور نمایند. تدریس این درس با فرض تسلط کامل دانشجو بر دروس فوق صورت می گیرد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..