11

آوریل

پروژه طراحی سازه فلزی

سلام

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با اینجانب پروژه طراحی سازه فلزی دارند

جلسه هماهنگی و پرسش و پاسخ روزهای شنبه ساعت 12:30 در اتاق گروه عمران تشکیل میگردد. بر اساس صورت پروژه هماهنگ شده در جلسه، نقشه معماری از لینک‌های زیر دریافت گردد.

تیپ نقشه s1                            تیپ نقشه s2                            تیپ نقشه s3

توضیحات و نحوه کار را از اینجا دانلود کنید.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..