24

اکتبر

نحوه ترسیم نقشه‌های سازه

سلام

نقشه‌کشی ساختمان جزء دروسی است که در طول تحصیل آموخته‌اید. نظر به تقاضای دوستان جهت ارائه مرجع خوب برای آموزش نحوه ترسیم نقشه‌های ساختمانی مراجع زیر توصیه می‌شود.

1- مبانی نقشه‌کشی سازه کتاب درسی شاخه کار و دانش      لینک دریافت

2- نقشه‌کشی اسکلت بتنی کتاب درسی شاخه کار و دانش     لینک دریافت

3- نقشه‌کشی اسکلت فلزی کتاب درسی شاخه کار و دانش    لینک دریافت

4- نشریه 256 استانداردهای نقشه‌کشی ساختمان               لینک دانلود

 

 

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..