19

اکتبر

مقدمه‌ای بر گمانه زنی و نمونه‌گیری

فیلم 34 دقیقه‌ای زیر مقدمه‌ای بر گمانه زنی و نمونه گیری است که ویرایش دوم آن توسط دانشگاه کالیفرنیا در سایت youtube منتشر شده است. توسط لینک زیر میتوانید این فیلم را مشاهده کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=IGk1HI1NGug

Published on Sep 7, 2012

DeJong, J., and Boulanger, R. W. (2000). “An introduction to drilling and sampling in geotechnical practice — 2nd Edition.” An instructional video, Department of Civil and Environmental

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..