8

مه

مباحث مقررات ملی ساختمان

سلام

ضمن تشکر از اطلاع رسانی همکار عزیزم جناب آقای مهندس فراهانی مباحث جدید مقررات ملی ساختمان در لینک زیر مشاهده شد. لازم به یادآوری است که این مقررات حق کپی داشته و تکثیر آن شرعی نیست.

http://www.icivil.ir/omran/azmoon/az-nezam/20codes.php

در ضمن سایت مهندس فراهانی نیز بسیار مفید است و از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد آرزوی موفقیت برای ایشان دارم

http://hfarahani48.blogfa.com

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..