11

آوریل

قابل توجه دانشجویان درس تجهیز کارگاه

سلام

ابلاغ موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آنها (نشريه شماره 4311 نظام فني اجرايي)
جلد10
1378/03/02 102-1088-54-842

را جهت مطالعه از اینجا دانلود و مطالعه فرمائید.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..