23

اکتبر

عید ولایت را تبریک عرض می‌نمایم

علی در عرش بالا بی‌نظیر است

علی بر آدم و عالم امیر است

به عشق نام مولایم نوشتم

چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..