28

جولای

شب قدر

امشب این دل یاد مولا میکند

لیلة القدر است و احیا میکند

بشنوید ای گوش دلها بیصدا

تغمه فزت و رب الکعبه را

التماس دعا

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..