20

جولای

سیستم سقف کوبیاکس، الزامات و محدودیت‌ها

معرفی:

الزامات و محدودیت‌ها در لینک زیر قرار دارد

http://www.bhrc.ac.ir/portal/Portals/0/PDF/Technology/eng-req/2-3-4.pdf

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..