20

جولای

سیستم سقف بیگیت، الزامات و محدودیت‌ها

معرفی:

الزامات و محدودیتها را از لینک زیر دریافت کنید

http://www.bhrc.ac.ir/portal/Portals/0/PDF/Technology/eng-req/3-2-4.pdf

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..