29

آگوست

روکش خیابان با آجر موزائیکی

خیابانهای فرش شده با آجر موزائیکی چهره زیباتری نسبت به روسازی آسفالتی یا بتنی دارند لیکن اجرای آن با ابزارهای دستی زمان زیادی لازم دارد و هزینه بر می‌باشد. ماشین جدید ساخته شده با نام Tiger-Stone مشکل فوق را حل کرده است و خیابانهای با روکش آجر موزائیکی امروزه در کشورهای اروپایی نظیر هلند متداول شده است. این ماشین توسط شرکت Vanku هلند ابداع شده است. در مقایسه با سیستم سنتی که در روز سطحی حدود 75 متر مربع سنک فرش می‌شد این ماشین قادر است 400 مترمربع پوشش آجر موزائیکی را در روز اجرا کند. این وسیله به کمک نیروهای ثقلی آجرها را مرتب کرده و بر روی یک سطح صاف پهن می‌کند. این ماشین تمام اتوماتیک نیست و برای تغذیه دستگاه و قراردادن آجرها در داخل آن و کنترل صحت ترتیب قرار گیری آجرها دو تا سه کارگر نیاز است. Henk van kuijk طراح این وسیله و مدیر شرکت Vanku میگوید: “خستگی زیاد ناشی از خم شدن ونشستن هنگام اجرای روکش با آجر موزائیکی ایده اصلی ساخت دستگاه بود”.

پس از استقرار آجرهای موزائیکی و عبور غلطک از روی آن جاده برای عبور و مرور قابل استفاده است.

Untitled

لینک فیلم مراحل اجرا

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..