1

آوریل

رشته تحصیلی و اخذ پروانه مهندسی

سلام

بسیاری از دوستان در مورد رشته تحصیلی و اخذ پروانه مهندسی سوال دارند بر این اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته‌های وزارت مسکن و شهرسازی به پیوست تقدیم می‌گردد در صورت داشتن سوال لطفا به وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان نظام مهندسی مراجعه کنید

مصوبات کمیسیون فوق را از اینجا دانلود کنید

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..