10

فوریه

راهنمای تصویری آیین نامه 2800

سلام

پیرو سوال یکی از دوستان در مورد نحوه مهار و اصلاح ضعف طاق ضربی در برابر زلزله،  راهنمای تصویری آیین نامه 2800 را به پیوست ارسال می‌کنم. هر چند بسیاری از ضوابط در ویرایش جدید آیین نامه تغییر کرده است لیکن مطالعه جزئیات منتشر شده در آن مناسب می‌باشد. موفق و پیروز باشید.

1

2

دانلود فایل pdf download-icon

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..