11

دسامبر

حل تمرین پی منفرد تحت بار و لنگر

حل تمرین را از طریق لینک زیر دریافت کنید.
لینک دریافت فایل pdf

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..