22

آوریل

تمرین دوره ارائه معماری به کمک رایانه (اتوکد)

سلام

تمرینهای پیوست را پس از تکمیل ارائه فرمایید. موفق و پیروز باشید.

لینک دانلود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..