18

فوریه

برنامه آموزشی و سرفصل کارشناسی عمران

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مهندسی عمران:

به پیوست مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل این رشته تقدیم می‌گردد.

برای بررسی سرفصل سایر رشته‌ها و مقاطع دانشگاهی می‌توانید به سایت دفتر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://sep.iau.ir/index4.asp?p=Silabes/All_new.asp

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..