20

جولای

الزامات ساختمان‌های بتن‌آرمه با قالب‌های تونلی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

معرفی:

 در این سیستم دال بتنی و دیوار برشی به‌صورت همزمان بتن‌ریزی و احداث می‌شود. در این سیستم المان تیر و ستون حذف شده و دال بتنی دو طرفه به همراه دیوارهای برشی و اجزای مرزی آن سیستم باربر قائم و جانبی را تشکیل می‌دهد. به دلیل اجرای هم‌زمان سقف و دیوار، درز سرد در بتن تشکیل نمی‌شود. عدم تغییر موقعیت دیوارها در طبقات و ایجاد محدودیتهای معماری از نقاط ضعف این سیستم است. اجرای اولیه اینگونه سازه‌ها در ترکیه ابداع شده است و اولین بار سازه‌های فوق در سال 1999 زلزله را تجربه نموده‌اند. با وجود آسیب شدید سایر سازه‌های  بتن‌آرمه این سیستم پایداری خود را به خوبی حفظ نمود.

هنوز در هیچ آئین‌نامه‌ای نکات و جزئیات لرزه‌ای این سیستم ارائه نشده است به عنوان مثال در طراحی این سیستم هنوز ضریب رفتار R نامشخص است لیکن طراحان به صورت عام و در جهت اطمینان از ضریب رفتار دیوارهای برشی معمولی استفاده می‌کنند. اخیراَ محققین ATC در حال انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و مدلسازی در جهت تدقیق ضریب رفتار R می‌باشند.

برای مشاهده الزامات روش اجرا از لینک زیر استفاده کنید.

http://www.bhrc.ac.ir/portal/Portals/0/PDF/Technology/eng-req/2-1.pdf

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..