21

فوریه

آموزش اتوکد

سلام

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید مطالب آموزش مقدماتی اتوکد را دانلود کنید:
1- اتوکد و نقشه‌های ساختمانی دوره کاردانش

2- نقشه کشی به کمک کامپیوتر دوره کاردانش

3- سایت مهندس فراهانی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..