۲۲

فروردین

قابل توجه دانشجویان درس تجهیز کارگاه

سلام

ابلاغ موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (نشریه شماره ۴۳۱۱ نظام فنی اجرایی)
جلد۱۰
۱۳۷۸/۰۳/۰۲ ۱۰۲-۱۰۸۸-۵۴-۸۴۲

را جهت مطالعه از اینجا دانلود و مطالعه فرمائید.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..