۲

اسفند

آموزش اتوکد

سلام

از طریق لینک‌های زیر می‌توانید مطالب آموزش مقدماتی اتوکد را دانلود کنید:
۱- اتوکد و نقشه‌های ساختمانی دوره کاردانش

۲- نقشه کشی به کمک کامپیوتر دوره کاردانش

۳- سایت مهندس فراهانی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..