بایگانی موضوعی برگه ها:آموزشی (سایر)»

۲۹

تیر

سیستم سقف یوبوت، الزامات و محدودیت‌ها

معرفی:

برای مشاهده الزامات و محدودیت‌ها به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.bhrc.ac.ir/portal/Portals/0/PDF/Technology/eng-req/1-3-4.pdf

۲۹

تیر

سیستم سقف بیگیت، الزامات و محدودیت‌ها

معرفی: